Naar de juiste plekWie hebben we vandaag in de zaal?
Onderwijs
Overheid
Ondernemers
Anders
Wat is het belangrijkste aandachtspunt in het begeleiden van jongeren naar de juiste plek?
Tijd en aandacht voor wat de jongere zelf wil/kan
De warme overdracht
Samenwerken en netwerken in de regio
Extra aandacht jongeren die dreigen uit te vallen
Inzet op het eigen netwerk van de jongeren
Anders
Wat gaat er heel erg goed in het begeleiden van jongeren naar de juiste plek?
Nicole
Talentontwikkeling
Simone
Luisteren
Rene Kloppenburg
Samenwerking van netwerkpartners
Anne
Afstemmen
Kristie Ruijs
Maatwerk
C.
Denken in mogelijkheden ook buiten de kaders kunnen denken
Caren
In Samenwerking met jeugdhulp . Wat is mogelijk of wat is nodig om in ontwikkeling te komen. Inzet abs
Karin Martens
Het in gesprek zijn met de jongere
Jetje
Veel aandacht voor loopbaanbegeleiding
Brigitte
Systematisch voorbereiden op uitstroom
Suzanne
De jongeren zien.
Liesbeth
Maatwerk
Janneke Smeets
Luisteren naar wat er met een leerling aan de hand is en waar we hem/haar mee kunnen helpen.
Tamarah de Wolf
Maatwerk
Joyce
Samenwerken. Voordat een leerling school verlaat al opstarten met diegene die de begeleiding over gaat nemen, zodat die stap zo vloeiend mogelijk gemaakt wordt.
Bas
Netwerk tussen het bedrijfsleven en scholen
Monique
Passie van collegae
Simone Slagboom
Structurele gesprekken met leerlingen over hun toekomst. Wat ze willen leren en ontdekken.
E de Munck
Verkennen van mogelijkheden op maat
Helmi
Betrokkenheid en enthousiasme van de professionals op de scholen.
Jack
Iedereen is in beeld
Nicole Dubois
Meer aandacht en samenwerking voor deze jongeren vanuit verschillende richtingen
Ernest van Hezik
Ijverige inzet docenten
Han viguurs
Jongeren worden bij uitstroom begeleid op maat begeleid naar vervolg school of werk
Ben Maas
Er is meer en meer aandacht vóór jongeren. In tijd en begeleiding.
Lotte van de Rijt
Zorg voor een juiste balans in het begeleiden en het loslaten!
Saskia
In goed overleg realistisch plan opstellen en samen uitvoeren: betrokkenheid
Marjan
Luisteren, doorvragen, input :zicht op wereld verbreden
Marloes
Eigen inbreng mogelijk om interesses te ontdekken.
Monique van den Hurk
Vaste begeleider vanuit school gaat mee op groepsstage
Bouke van Grootel
Denken buiten de kaders/lijnen
Marjolein
1 op 1 trajecten
JvdH
Aanbieden van methodieken die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Het is een speciale doelgroep en die verdient maatwerk.
Ricolette Diepstraten Hermkens
Doorstroomcoaching, de samenwerking met het MBO en het netwerk
Wilmaloes
De tijd nemen om te groeien
Kitty
Aandacht voor jongeren met een ondersteuningsvraag.
Arlette Van Cleef
Dat er meer samengewerkt wordt tussen vmbo en mbo
Fer
Maatwerk
Emmy
Ondersteuningsbehoefte in kaart brengen
Peezet
Luisteren naar de jongeren
Kees
Maatwerk leveren.
Tom de Beer
Aandacht voor de individu en zijn/haar kwaliteiten
Noem één kernwoord waar het nu eigenlijk om draait in de begeleiding van jongeren naar de juiste plek?
TOT SLOT: Wat is de belangrijkste actie die jij gaat doen?
E de Munck
Loopbaan oriëntatie versterken in elke fase van de schoolloopbaan
Bernadette Bartelings
N
Tamarah de Wolf
Netwerken
Ernest van Hezik
Het staat nog 0-0
Servia van den Brad.
Op zoek naar een leuke uitdagende baan. Graag in gesprek met de borrel en nodig uit om mijn LinkedIn te bekijken
Suzanna
inventariseren info, verbinden
Brigitte
Blijven inzetten op de sluitende aanpak!
Joyce
Samenwerken
Kristie Ruijs
Concreter oplossing zoeken met overheden en scholen voor invullen vacatures
Marielle
Netwerk uitbreiden en verbinden!
JvdH
Hele gave trainingen verzorgen voor VSO’ers en PrO-leerlingen met als doel uitstroom naar werk.
Suzanne
Eerlijk communiceren,
Karin Martens
Luisteren naar de behoeftes uit de regio
Nicole Dubois
Netwerken
Rob van der Doelen
Samenwerken
Hans van den Broek
Contacten onderhouden en opstarten
Simone Slagboom
Kijken welke opbrengsten van deze dag gedeeld kunnen worden met decanen vmbo
Marjan
Melden als het niet werkt voor een jongere
Marielle
Profileringp RMC bevorderen
Nicole
Mijn huidige werkwijze evalueren + aanscherpen
Bouke van Grootel
Netwerken opfrissen en vernieuwen
Wilmaloes
Wat we voor de uitstroom missen op een rijtje zetten
Lotte van de Rijt
Luisteren naar wat er speelt. Verbinden!
Kees
Groepsdynamica binnen Summa uitbreiden.
Ricolette Diepstraten Hermkens
Dit jaar evalueren en voor volgend jaar nieuwe inzichten meenemen
Han viguurs
Netwerken faciliteren
Monique
Doorgaan met mijn vsv-werkgroepen en acties
Petra vd klashorst
samenwerken met rene!
Yvonne
Praten met de leerling en zijn netwerk.
Peezet
Verbinden, mekaar opzoeken. Netwerken
Peter
Afspraak maken met Monique
Kitty
Meer gebruik maken van mijn netwerk.
Monique van den Hurk
Netwerken!
Rene Kloppenburg
Netwerken
TOT SLOT: Wat moet het vervolg zijn na deze bijeenkomst?
Suzanna
(meer) aandacht voor werkgevers
Caren
Jeugdzorg erbij betrekken
Marij Imants
Makkelijk terug te vinden plek voor uitwisselen van ideeën en ervaringen.
Marielle
Doelen & vervolgstappen concreet maken
Simone Slagboom
Overzicht van elkaars netwerken
Nicole
Sociale kaart + scholing voor professionals
Kees
Een papier met daarop een boomdiagram over wat je kan inzetten bij kwetsbare jongeren. Op een A4 graag.
Karin Martens
Een nieuwe bijeenkomst organiseren waarin netwerken centraal staat.
Wilmaloes
Knop voor stage plaatsen
Marjan
Connectie tussen partners uitlijnen
Kristie Ruijs
Terugkoppeling over oplossingen die uitgezet worden.
Han viguurs
Netwerken faciliteren
Rene Kloppenburg
Samenwerking, werken aan dezelfde taal
Hans van den Broek
Er moet in ieder geval een vervolg komen!!
Lotte van de Rijt
Elkaar blijven vinden!
Ernest van Hezik
Voetballen kijken 0-0
Bouke van Grootel
Stappen en acties in beeld
JvdH
Werkgevers erbij betrekken!