Naar de juiste plekWie hebben we vandaag in de zaal?
Onderwijs
Overheid
Ondernemers
Anders
Wat is het belangrijkste aandachtspunt in het begeleiden van jongeren naar de juiste plek?
Tijd en aandacht voor wat de jongere zelf wil/kan
De warme overdracht
Samenwerken en netwerken in de regio
Extra aandacht jongeren die dreigen uit te vallen
Inzet op het eigen netwerk van de jongeren
Anders
Wat gaat er heel erg goed in het begeleiden van jongeren naar de juiste plek?
H
Samenwerken met scholen
Fadila Yahia
Motivatie
Jim
Flexibiliteit
Britt
School
Guusje
Motivatie
Martine
Samenwerken met andere partijen (ROC,MEE, Senzer)
Saskia Bijnen
Wij hebben een prettige samenwerking met de praktijkschool Eindhoven die ons helpen met leerlingen die uitstromen richting arbeid.
Eline Althuizen
Mijn docent geeft ook aandacht aan je emotionele toestand.
Helga van krugten
Te zien dat de jongeren zich goed ontwikkeling en dat ze groeien, waardoor ze ook meer zelfvertrouwen krijgen.
Maarten
Kwaliteiten benutten van jongeren
Yvonne van de Looveren
Samenwerking met partners (Gemeente, leerplicht ed) en sommige scholen.
Wilke
Samen zoeken naar een passende plek
Zeynep Russino-Korkmaz
Samenwerken
Rodger
Betrokken begeleiding (ouders/mentor/loopbaancoach/bedrijven)
Mirjam vereijken
We geven ze veel kansen
Astrid Makaay
Samenwerking met: ROC, leerplicht, andere scholen
Ilke
Samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. De Schotten en onduidelijkheden bestaan, wij zoeken de weg er omheen..
Shirley
Goede samenwerking tussen de ketenpartijen en de regio, korte lijnen
Birgit
Netwerkoverleg verschillende partners, overleg ouders,.eigen leerkracht
Matthieu
Lob programma waarin leerlingen zichzelf en hun mogelijkheden leren kennen
Hannie Smolders
Meer inzet om jongeren op de passend plek te krijgen
Yvonne Bliek
Aandacht voor en preventieve focus op zelfstandigheid.
Varla
Betrokkenheid van begeleiders
Nelly Snoeijen
Onder de aandacht houden en brengen
Sandra
Maatschappij krijgt meer oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Meikehelmondx
Veel
Peter Martens
Betrokkenheid collegae, groot netwerk en kijken naar kansen
Jim
Warme overdracht tussen (netwerk)partners. Samenwerking vo-mbo.
Elise Habraken
Maatwerk
Angelique
Betrokkenheid
Willemien
In De Peelgemeente weten we elkaar te vinden.
Saskia
Als gemeente met onderwijs wil samenwerken, bijv. Als er meer nodig is
Antonie
Goed is een groot woord. Het gaat steeds beter met vinden van elkaar
Laura Sauvé
Er is steeds meer aandacht voor maatwerktrajecten (onderwijs/zorg/bedrijven)
Agnes
Bevlogenheid v mensen
Brigitte
Iemand koppelen aan de individuele leerling/ stagiaire
Ingrid
De bereidheid om samen te werken
Emmie
Er wordt tijd en ruimte voor gemaakt in het onderwijs
Niek en Willem
De duidelijkheid van de overgang
Lotte van de Rijt
Grote betrokkenheid bij de jongeren
Rick
Opbouwen relatie
Marloes
Aandacht voor de jongere
Ellen Vermande
Meer lob zichtbaar in de school
Paul
Mensen die bereid zijn een extra stap te zetten
Ruud
Samenwerking met andere scholen
Mark
We laten hen veel minder los
Noem één kernwoord waar het nu eigenlijk om draait in de begeleiding van jongeren naar de juiste plek?
TOT SLOT: Wat is de belangrijkste actie die jij gaat doen?
Nelly Snoeijen
Netwerk nog beter gebruiken en beter kennen
Rodger
Leerlingen ervaringen op laten doen in elk leerjaar. Van binnen naar buiten, van buiten naar binnen.
H
Nieuwe impulsen voor vsv groep: motivatiekompas, pdp,...
Meike
Ik ga met Mn peren en drerrie van de buurt
Brigitte
Contacten met school verbeteren
Lotte van de Rijt
Verbinden
Zeynep Russino-Korkmaz
Beter luisteren en meedenken met de student.
Suzanna
samenwerking verder uitbreiden/netwerk
Ingrid
Blijven doen
Marloes
Het gesprek verder voeren
Birgit
Tekenen met Wes morgen
Ilke
Doorzetten waar we samen aan begonnen zijn
Ellen Vermande
Verbinden
Guusje
Zelf naar de juiste plek
Pieter van Diesen
Hard werken
Britt
Met mijn vriend zwemmen
Jim
Muffins eten
Ruud
Blijven investeren in het netwerk
Mieke
Vooral doorgaan
Psh
Met bedrijven in gesprek gaan
Antonie
Mensen motiveren
TOT SLOT: Wat moet het vervolg zijn na deze bijeenkomst?
Yvonne van de Looveren
Jeugdzorg meer betrekken
Ilke
In contact komen met de personen hier vertegenwoordigd, om van de successen te leren.
Jolands
Doorontwikkeling
Birgit
Meer van dit soort bijeenkomsten met dit netwerk. Mss werkgevers hierbij uitnodigen
Alisha
🍐
Rodger
Adoptie van het belang van samenwerken onder alle betrokken partijen
Saskia
Praktische afspraken
Zeynep Russino-Korkmaz
Tips omzetten tot daden!
Psh
Bedrijven betrekken die daadwerkelijk onze leerlingen willen helpen
Jim
Vaker samen borrelen
Helga van krugten
Meer op mijn functie gericht
Ellen Vermande
Praktische afspraken
H
RMC regiepositie
Meike
Meer peren eten
Alisha
Niks
Willemien
Doorstart maken olv Han F
Antonie
Doorgaan en afspraken maken
Brigitte
Netwerken
Ingrid
Blijven samenwerken